fbpx Skip to main content

MEDLEMS­BETINGELSER

Følgende betingelser er gældende for medlemskaber hos Addofitness pr. 1. januar 2017

Ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Væsentlige ændringer varsles som minimum via opslag i vores facebook grupper, https://www.facebook.com/addofitness facebookside eller via servicemails support@addofitness.dk

Vi sender disse informationer til din fortrukne mail, så sørg for at det er en mail, du tjekker ofte og husk at sørge for vores mails er ude af spam filteret.

INDMELDING

Du kan blive medlem af Addofitness ved at skrive til os på support@addofitness.dk, via en besked til vores facebookside eller ved at møde op lokalt på et af vores bootcamp lokationer.

Første gang du møder op til bootcamp, skal du henvende dig til en af vores instruktører efter træningen og udfylde dine oplysninger.

Du har selv ansvaret for løbende at holde de stamdata, som du oplyser ved din indmelding, opdateret igennem hele dit medlemskabsforløb hos Addofitness.

For at blive medlem af Addofitness, skal du være fyldt 22 år. Alle medlemskaber er løbende og fortsætter indtil det opsiges. Der er altid minimum gældende måned plus måneds opsigelse.

TILMELDING & AFMELDING AF HOLD/ BOOTCAMP

Du skal tilmelde dig vores hold/bootcamp, inde i vores facebook gruppe https://www.facebook.com/groups/372231939935418 under begivenheder.
Husk at afmelde dig et hold mindst 2 timer før træning, via vores facebookside eller besked til support@addofitness.dk. Hvis der er mindre end 2 medlemmer på holdtræningen, forholder vi os retten til at aflyse holdet.

BETALING FOR MEDLEMSKAB

Alle medlemskaber og tilkøb kræver at du bliver tilmeldt vores abonnement.

Den første betaling skal altid betales med det samme og der vil herefter blive sendt en regning, via din mail, når du skal betale eller via betalingsservice

MANGLENDE BETALING

Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, eller ikke bliver betalt til tiden via mobliepay eller andet, vil du blive pålagt et rykkergebyr.

Addofitness forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at rapportere dårligere betalere til RKI (Ribers Kredit Information)

Medlemsskabet vil først blive aktiveret igen, når det skyldige beløb er blevet betalt, og medlemmet har fremvist dokumentation på betalingen.

Medlemskabet kan ikke ændres eller berosættes, hvis der forefindes en manglende betaling.

OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab hos Addofitness med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører som minimum, ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn og efternavn.

En opsigelse kan ske på følgende måder:
a)   Via mail til support@addofitness.dk
b)   Via brev til Addofitness Parallelvej 50, 4300 Holbæk Mrk. ”Opsigelse”

En opsigelse er gældende fra den dag, Addofitness modtager den, og du har modtaget en kvittering for din opsigelse fra Addofitness. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Addofitness anbefaler, at du ved afsendelsen af din opsigelse via post anmoder afsendelsesstedet om en afleveringskvittering, så du kan dokumentere tidspunktet for afsendelsen af opsigelsen.

TVISTER OG DOKUMENTATION

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at der er sket en korrekt opsigelse med dato og kvittering fra Addofitness eller posthus.

Ved opsigelse af dit medlemskab, skal du have en kvittering for at udmeldelsen er blevet registreret korrekt. Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er opsagt.

Hvis medlemmet har sendt en underskrevet opsigelse via post eller via support@addofitness.dk, er det medlemmets eget ansvar at sikre sig, at opsigelsen bekræftes af Addofitness via mail. Bekræftelse sendes til den mailadresse der er oplyst til Addofitness. Det er medlemmets ansvar, at Addofitness til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger, herunder korrekt e-mail, tlf. nummer og adresse. 

BØRN PÅ BOOTCAMPEN

Børn (personer under 15 år) må af sikkerhedsmæssige årsager ikke opholde sig i træningsområder eller holdsale. De må gerne sidde i området.

Du må gerne have din baby med rundt i området.
Børn må gerne være med i en lift eller autostol, husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer.

PRIVAT VIRKSOMHED

Det ikke er tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab – såsom træningsvejledning, personlig træning eller lign.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Addofitness. Addofitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

VÆRDIGENSTANDE

Addofitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i en aflåst bil under træning. Addofitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade på ejendele.

ONLINE COACHING HANDELSBETINGELSER

Disse vilkår og betingelser gør sig gældende ved køb hos Addofitness (“Tjenesteudbyder”) og via dennes hjemmeside, mobile apps, eller anden online service.

# 1. Betaling og levering

Tjenesteudbyderen modtager din betaling som minimum gennem Visa, MasterCard, faktura eller lign. betalingsmetode. Du vil ikke blive opkrævet gebyrer som har indflydelse på prisen tilbudt via tjenesteudbyderen.

Beløbet trækkes først, når din købte service omend det er kostplan, træningsplan eller lign. er leveret via appen eller email, eller du har godkendt betalingen ved tilmelding af online forløb.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det du har godkendt ved købet.

Priserne er angivet i danske kroner.

Ved onlinetræningsforløb vil du tilmeldes automatisk betaling ved 3. part service. Det betyder, et aftalt beløb trækkes automatisk i den bindingsperiode, som du har godkendt, da du startede i forløb, samt i den periode du generelt er aktiv i. Tjenesteudbyderen benytter Reepay eller via månedlig faktura til din email.

# 2. Fortrydelsesret og opsigelse

Ved at accept af ‘vilkår og betingelser’, accepterer du, at træningsforløb, træningsprogrammer og kostplaner skræddersyes helt specifikt ud fra dine behov og målsætning, hvorfor udarbejdelsen af disse er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.

Der gælder således ingen fortrydelsesret efter udarbejdelse af en kostplan eller træningsprogram. Det samme er gældende for træningsforløb i bindingsperioden aftalt med Tjenesteudbyderen.

Opsigelsesvarsel er løbende måned + 1 måned på det aftalte forløb.

# 3. Persondata

Din brug af webstedet og de tjenester, der tilbydes herpå, er underlagt vilkårene i nærværende servicevilkår og persondatapolitik. Det er dit ansvar at læse persondatapolitiken, som er indarbejdet ved henvisning, inden du anvender webstedet. Det foreslås, at du læser persondatapolitiken nøje igennem og udskriver et eksemplar til dig selv. Persondatapolitiken offentliggøres på webstedet og kan blive opdateret fra tid til anden. Det kan desværre ikke garanteres, at videregivelse af dine personoplysninger ikke vil forekomme på måder, der ikke er beskrevet i persondatapolitiken. Det kan være forpligtet ved lov til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder eller tredjeparter, efter modtagelse af en stævning, og du giver tilladelse til at videregive oplysninger, som det, efter eget skøn, menes er nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

# 4. Alder

Er du under 18 år og accepterer du vilkår og betingelserne opfordrer tjenesteudbyderen dine forældre og værger til at deltage i og rådgive dig om dit brug af online-aktiviteter. Tjenesteudbyderen opfordrer børn til at få deres forældre og/eller en værges tilladelse, før de offentliggør oplysninger til et onlinemedie som tjenesteudbyderens.

# 5. Lovvalg og værneting

Køb af services via Tjenesteudbyderen og dens hjemmeside, mobile apps, eller anden online service er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.